שיטת נעם מציעה למשפחות, שכירים ועצמאים, ליווי ותכנון פיננסי על פי יעדים.
בעזרת המומחים הפיננסיים של נעם, תוכלו לקבוע את המטרות החשובות לכם באמת, ולהבין את עלותן הכלכלית. המומחים של נעם יסייעו לכם להגיע אל המטרות החשובות לכם באמת, מבלי לוותר על רמת החיים הנוכחית.

בבסיס השיטה של נעם מצויה תוכנית אסטרטגית אישית הכוללת ניתוח והבנה פסיכו-פיננסית מעמיקה של מטרות החיים שלכם. התוכנית משקללת מדרג מטרות וסדרי עדיפות אישיים ומשפחתיים, בדיקה כלכלית של מכלול הנכסים הפיננסיים מול ההתחייבויות השוטפות והעתידיות, בדיקת הרגלי הצריכה ושגרת החיים.
על בסיס כל אלו, יבנו עבורכם המומחים של נעם, תוכנית עסקית מפורטת לניהול המשאבים הפיננסיים האישיים והמשפחתיים, כולל המלצות נקודתיות לאופטימיזציה של הנכסים וההשקעות שצברתם, על מנת להשיג את המטרות והשאיפות שהוגדרו במשותף.

נעם בונה עבורכם:

  • חיים ממוקדי מטרה ויעדים בנושאים פיננסיים.
  • תוכנית פיננסית ומפת דרכים מתוכננת היטב.
  • רשת בטחון לעזרה במשברים משפחתיים וכספיים.
  • אינטגרציה בין הנכסים המצויים לרצויים.
  • ניהול קשת היועצים במגוון רחב של התמחויות.
  • מזעור משברים משפחתיים כתוצאה מניהול פיננסי לקוי.