מעגל החיים והתוכנית האסטרטגית של נעם נתפרים על פי מידותיך, ומותאמים לך בדיוק על פי הפרמטרים האישיים שלך.

נעם לוקחת בחשבון את כל המשתנים האישיים כמו: גיל, מקורות הכנסה, נכסים פיננסיים, צרכים אישיים ומשפחתיים,

מטרות ויעדים ובונה לך תוכנית פיננסית אישית ייחודית, הבנויה על סמך הצרכים האישיים שלך.