נעם לא מסתמכת על שיעורי התשואה הממוצעים של נכסיך, אלא על סימולציית תרחישים.

חיזוי נכון נעשה על פי מגוון תרחישים אפשריים ובניית אסטרטגיה אישית,

ולא על בסיס ממוצעי תשואה.