נעם – ניהול עושר משפחתי היא נקודת המפגש המקצועית בין הגורמים השונים המנהלים את נכסיו הפיננסיים של הלקוח. ניהול הנכסים ואפיקי הפנסיה, יעוץ ההשקעות, הנדל"ן, הייעוץ המשפטי והפיננסי – כולם ניתנים לניהול תחת קורת גג אחת על ידי המומחים של נעם. רק נקודת מבט כוללת ואחראית מאפשרת ניהול מיטבי של כלל הנכסים והשגת היעדים על פי התוכנית הרצויה.

נעם מספקת ללקוחותיה מגוון שירותים רחב:

  • תכנון פיננסי אסטרטגי אישי עבור כלל הנכסים הפיננסיים של הלקוח.
  • מיפוי מעגל החיים של הלקוח, לרבות מעגל הצריכה האיש והמשפחתי והתאמתם לנכסים שברשותו.
  • הבנה מעמיקה של הצרכים האישיים וקביעת מטרות באופן שוטף.
  • ארגון מחדש של האפיקים הפנסיוניים ושדרוג אפיקי ההשקעה.
  • ניהול הסינרגיה בין הנושאים הפנסיוניים, המשפטיים והחשבונאיים ושיפור הממשק עם היועצים המקצועיים בתחום.
  • מענה מקצועי להיבטים משפטיים ביחס להחזקת נכסים והעברתם לדור הבא.
  • תכנון מיסוי הון באמצעות מכשירי השקעה מתקדמים, להקלה על מיסוי הרווחים המתקבלים מהחזקת הנכסים.
  • מעקב אחר ביצועי מנהלי ההשקעות בכל תחום סחיר בשוק ההון.