נעם – ניהול עושר משפחתי פיתחה מערכת לקבלת החלטות ממוחשבת המסייעת ללקוחותיה לתכנן בקפידה את השימוש האופטימלי בנכסים הפיננסיים העומדים לרשותם.

באמצעות המערכת, יכולים לקוחות החברה לבדוק בכל רגע נתון, ובצורה מאובטחת, את סטטוס הניהול החודשי השוטף שלהם, ולמולו – את עמידתם ביעדים הפיננסיים שקבעו לעצמם. בנוסף לכך, מציגה המערכת אבני דרך תקופתיות ביחס לקרן הנדרשת למימוש המטרות עבור כל לקוח וכן פילוחים גרפים מגוונים של הנכסים וההתחייבות, אותן קבע לעצמו, בליווי מומחי נעם.