שיטת נעם – ניהול עושר משפחתי היא השיטה המושלמת לניהול הכלכלי של עתידכם. אם אתם עצמאים, שכירים בכירים או משתייכים למשפחות בעלות ממון, נכסים ועסקים משפחתיים, נעם בונה עבורכם אסטרטגיה פיננסית יעילה ומקצועית לניהול העתיד הכלכלי שלכם.

לעצמאים – שיטת נעם נותנת מענה לצורך בתכנון ובבטחון פיננסי עתידי, על ידי חלוקת ההון שנצבר בתקופת העבודה, כך שייתן מענה לצרכים המשפחתיים גם בתקופת הפרישה.

לשכירים בכירים – עורכת נעם תוכנית פיננסית, אשר תבטיח את יכולתם הכלכלית לשמר את הרגלי הצריכה ורמת החיים שלהם בטווח הקצר וגם בשנות הפרישה.

למשפחות בעלות ממון, נכסים ועסקים משפחתיים – מניבה נעם מקסום תועלות לנכסים הפיננסיים ובניית כלים למימון התזרים החודשי מתוך ראייה ארוכת טווח.

שיטת נעם מתאימה לכולם. כל משפחה נדרשת ליצור תכנון פיננסי בכל אחד משלבי החיים שלה. החל בחתונה, דרך הקמה וביסוס המשפחה, צבירת נכסים משותפת, עזרה לילדים בוגרים, וכלה בהכנה לפרישה רגועה ומבוססת.