משפחות רבות בישראל, בעלות ממון ונכסים שנצברו בעמל רב, אינן מעוניינות לעסוק בעצמן בסוגיות שוק ההון ההפכפך. מרביתן מעדיפות לבחור בגורם מקצועי יחיד, אשר ינהל וירכז עבורן את כל הנושא הפיננסי.

הרצון להימנע מטעויות ניהול קריטיות בירושות ובנכסים מורכבים, מביא משפחות אחרות לחפש אחר פתרונות ייעוץ וניהול פיננסי, אשר ישמרו על ערך הרכוש והכסף, וישמרו את ייעודו כמקור למימוש מטרות.

נעם – ניהול עושר משפחתי, שמה לה למטרה לדאוג שהעושר יישמר גם לדורות הבאים. באמצעות בחינה והערכה של כלל הנכסים המרכיבים את ההון המשפחתי, מציעה נעם למשפחות מערך אסטרטגי פיננסי: האם הנכסים מנוהלים ביעילות ובאופטימליות, מהי עלות ניהול ההשקעות, איכות הניהול של התיק והחשיפה לסיכונים שונים. על סמך כל זאת, ובהינתן הידע הנצבר אצל מומחי נעם, מחליטה המשפחה, כיצד יש לנהל את ההון המשפחתי, באופן שיענה, מחד, על צרכיה בהווה, ויאפשר העברה של העושר לדורות הבאים, מאידך.