עסקים משפחתיים הם אלו המצויים בשליטה או בבעלות משפחתית, כאשר בן משפחה אחד או יותר מועסק בחברה במשרה ניהולית. העסקים המשפחתיים מאופיינים בכך, שלעיתים קרובות, לא קיימים גבולות ברורים בין המשפחה והעסק, וכי הערכים הנהוגים במשפחה, הם אלו אשר יכתיבו את אופיו של העסק, וישפיעו על האסטרטגיה העסקית שלו.

עסקים משפחתיים מאופיינים במורכבות רבה ובאתגר ניהולי, בין היתר בשל ריבוי אינטרסים משפחתיים, עסקיים ואישיים, הנוגדים זה את זה. כתוצאה מכך, עסקים משפחתיים רבים אינם צולחים את משבר הדור השני. מנתוני מחקרים שבוצעו בקרב משפחות בעלי עסקים משפחתיים עולה, כי 67% מן העסקים המשפחתיים אינם שורדים בעת שהדור הראשון, אשר ייסד את העסק, מפנה את מקומו לדור השני. המחקרים שבוצעו בקרב הדור השלישי, פסימיים אף יותר, בהצביעם על כך ש-91% מן העסקים אינם שורדים מעבר של שני דורות ניהול.

יחד עם זאת, הצלחתם של עסקים משפחתיים היא מובהקת, כאשר המשפחה מנהלת בצורה נכונה את הקשר שבין המשפחה לעסק, מצליחה לשלב בין השניים, מבצעת תכנון יורשים מוצלח, פתוחה לשינויים ומשיאה ערך אמיתי ויתרון תחרותי לפעילות העסקית.

נעם – ניהול עושר משפחתי עוסקת בייעוץ והכוונה למשפחות השואפות למצוינות ולהצלחה משמעותית בעסקים המשפחתיים והעברתם לדור הבא, תוך שמירה על הקיים, ואף למעלה מכך. נעם מקפידה על סטנדרטים גבוהים בכל הקשור לתכנון אסטרטגי מוקפד, הגדרת יעדים משפחתיים ועסקיים, ניהול פיננסי צמוד וליווי עסקי שוטף.