כעצמאים, הנכם חשופים להרבה מאוד סיכונים במסגרת עבודתכם. ביניהם: סיכונים פיננסיים, סיכוני הענף בו הנכם פועלים וכן סיכונים בריאותיים. פרט לכך, הנכם מצויים בלחץ תמידי של חבות למס, לביטוח לאומי ולספקים, מצויים בחריגה פיננסית לעיתים קרובות, ונושאים בנטל כמעט לבדכם.

במרבית המקרים, נהנים העצמאים מרמת חיים גבוהה כשל מנהל בכיר, אך, בניגוד לשכירים, אין ברשותם קרנות המבטיחות את המשכיות רמת החיים. בנוסף לכך, רבים מקרב העצמאים אינם מקפידים על הפרדה בין ההון האישי והעסקי, ולא טורחים ליצור קרנות נפרדות לניהול סיכוני החיים בגיל הפרישה. יתרה מכך, לרובם אין תוכנית מסודרת לגיל הפרישה, להעברת העסק לדור הבא או לשותפים פוטנציאלים, בתמורה להבטחת הכנסה עתידית.

כתוצאה מכך, משמעות הפסקת עבודתם של עצמאים בעקבות יציאה לפנסיה או מסיבה אחרת, תביא עימה, קרוב לוודאי, פגיעה משמעותית ברמת החיים. באין מעסיק, הדואג לפנסיה מוקדמת, להסדרי פרישה או למענק פיצויים של מאות אחוזים, הנכם מועדים לתנודות ברמת החיים, לחוסר ודאות ולעתיד כלכלי לוט בערפל.

נעם דואגת לעצמאים על ידי בניית תוכנית אסטרטגית המתאימה לצרכיהם הייחודיים, תוך שימוש בשיטות ניהול וחיזוי פיננסי הקיימות בסקטור העסקי הבכיר. שיטות אלו יאפשרו לכם לצלוח את ניהול הסיכונים הייחודי שיש לעסק עצמאי בבעלות פרטית, וליהנות מתנאי פרישה טובים.