נעם עורכת תיאום ציפיות מחושב ומושכל בין רמת החיים לה הורגלת בשנות עבודתך,לבין הרמה אליה אתה שואף בעת הפרישה.

ידוע, כי רמת החיים בגיל הפרישה נקבעת על פי ממוצע הכנסותיך במהלך כל שנות עבודתך, ולא על פי השנים האחרונות, בהן הורגלת ברמת חיים גבוהה.

גם אם ב-10 שנות עבודתך האחרונות כיהנת בתפקיד מנכ"ל, נראה שלא תוכל לאפשר לעצמך לחיות ברמת חיים כזו במשך 30 השנים הבאות.

התנודות המשמעותיות בשכר בעת המעבר מתפקיד לתפקיד גורמות לכך, שכל הצבירות לאחור אינן יכולות יותר להתאים לרמת החיים הנוכחית.

במטרה למנוע שינויים דרסטיים ברמת החיים, נעם מציגה לך תמונת מצב מלאה, ומתכננת עבורך את כספי הפרישה, כך שתוכל להמשיך לחיות הכי קרוב לרמה שהורגלת בה.