שיטת מעגל החיים מחלקת את מסלול החיים שלך לתחנות בנות מספר שנים, כאשר בכל תחנה ההכנסות והצרכים משתנים.

התכנון הפיננסי של נעם הופך את אי הוודאות ליתרון, ומאפשר לך לחיות באותה רמת החיים גם בגיל הפרישה.

 

ואכן, בנעם חושבים על תנאי הפרישה הנוחים שלך.

מומלץ שניהול התזרים השוטף בשנות הפרישה הראשונות, יהיה מנוהל ברמת סיכון מזערית, זאת בניגוד לנכסים, העתידים לשמש את התזרים 20 שנה לאחר מכן.

בדיוק לשם כך, אנו בונים לך תוכנית מעקב לכל מערך השקעותיך, אשר מכוונת את יועצי ההשקעות, מנהלי הקופות והיועצים הפנסיוניים שלך בכל הקשור לרמת הסיכון ולאופי ההשקעה,

ועל פי התוכנית האסטרטגית שקבעת לך.