בנעם חושבים בשבילך על הכל.

נעם רואה את התמונה הגדולה, צופה את כל הסיכונים הרלוונטיים לגיל פרישה,

ויוצאת מתוך הנחות עבודה מחמירות, כך שבסך הכל אתה תמיד תצא נשכר.