קיימים סוגים רבים של נכסים פיננסיים נזילים: תוכניות חיסכון, קרנות פנסיה, פוליסות ביטוח, קופות גמל,

תיקי השקעות ועוד. לכל נכס ערך כלכלי אחר הנובע, בין היתר, מתקנות מיסוי ומתקנוני המוצרים.

היכרות מעמיקה ויסודית של תקנות המס יכולה למנוע ממך תשלומי מס גבוהים באמצעות תכנון מס נכון.

כך לדוגמא: תזמון השימוש בנכסים, עשוי להיות שווה הון עתק עבורך, וכשאנו אומרים 'הון עתק', אנו מתכוונים למאות אלפי שקלים.

רק מי שיכול לראות את התמונה הכוללת של סך כל נכסיך, יכול לייעץ לך איזה

נכס פיננסי הכי נכון לממש בכל עת.