העידן המודרני מציב בפנינו אתגרים רבים ביחס להגשמת מטרות פיננסיות. העלייה המשמעותית בתוחלת החיים במאה השנים האחרונות, לצד הגידול ברמת החיים, העצימו את הקונפליקט בין ניצול המשאבים הפיננסיים לבין הגשמת המטרות הרצויות לנו. על אף הבטחון היחסי, העידן המודרני מאופיין בתחושה של חוסר ודאות לגבי פרמטרים קיומיים רבים, ביניהם תוחלת החיים מחד, והמשאבים הדרושים לקיימה, מאידך.

התכנון הפיננסי האסטרטגי של נעם ומעגל החיים מתאימים את עצמם כל העת לשינויים במעגל הצריכה של הלקוח, ומאפשרים לו לחיות באותה רמת חיים גם בגיל הפרישה.

בנוסף על כך, נותן התכנון הפיננסי של נעם מענה מקצועי גם לטעויות בניהול השקעות. מסתבר, כי מרבית האנשים נמנעים מלבדוק את מצבן העדכני של ההשקעות שביצעו בעבר, לא מנהלים מעקב מקצועי, ואינם נעזרים במתודולוגיה המתאימה לניהול כספם. התוצאה – חוסר ידיעה והבנה בכל הקשור לנכסים שצברו ולגבי אחוז התשואה שהם יניבו ברגע הרצוי.

בדיוק לשם כך נועד התכנון פיננסי של נעם, הנותן מענה מקצועי מצד מומחים ואנשי מקצוע מן השורה הראשונה, בעלי ראייה כוללת לניהול המשאבים והמטרות שלכם.  אנחנו נוכל לספק לכם ראייה מערכתית כוללת, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ משפטי ופיננסי, לצד ליווי מקצועי ושקול.

אנחנו, בנעם, רואים את כל התמונה כולה באובייקטיביות ובנאמנות מוחלטת לצורכי הלקוח ומשפחתו. רק תכנון פיננסי כולל מבית נעם מבצע סנכרון והתאמה בין מטרות המשפחה לנכסים הפיננסיים וליווי אישי לצד היועצים הפנסיוניים, עורכי הדין ורואי החשבון.

נעם תסלול עבורכם מסלול בטוח להגשמת היעדים הרצויים בעזרת תוכנית עסקית:

  • ניתוח מעגל הצריכה האישי והמשפחתי השוטף.
  • בדיקת המטרות האישיות והפיננסיות והתאמתן למצב הקיים.
  • שערוך מקצועי של מכלול הנכסים וההתחייבויות השוטפות ובניית מאזן פיננסי משפחתי.
  • מקסום התועלות מהנכסים הפיננסיים הקיימים ומציאת דרכים למימון התזרים החודשי בראייה ארוכת טווח.
  • תכנון ויצירת "תוכנית עסקית" אישית ומשפחתית להגשמת היעדים הרצויים.
  • תכנון בטחון פיננסי שנתי ועתידי, במטרה לתת מענה לצרכים השוטפים ולתקופת הפרישה.
  • כתובת אחת לכל הצרכים הפנסיוניים, ניהול נכסים ותכנון פיננסי אישי ומשפחתי.
  • עדכון ומתן מענה ל"תוכנית העסקית" גם בשעת משבר אישי, משפחתי או עסקי.
  • מענה חשבונאי ומשפטי זמין לכל צורך ופנייה.