נעם – ניהול עושר משפחתי פיתחה מתודולוגיית עבודה ייחודית לבניית תוכנית פיננסית אסטרטגית, המבוססת על המאפיינים הייחודיים של הלקוח. התהליך כולל אבחון צרכים ומטרות, הכנת מאזן פיננסי במטרה לאזן את נכסי הלקוח עם התחייבויותיו, בניית תוכנית אסטרטגית לשילוב היעדים עם הצרכים העתידיים של הלקוח וכלה בהכנת תוכנית פרישה והעברה בין-דורית של נכסים.

בניית התוכנית האסטרטגית מבוססת על השלבים הבאים:

שלב ראשון – הבנת המטרות האמיתיות של החיים שלכם

שלב זה מתבסס על שאלון ייחודי, פרי פיתוחה של נעם – ניהול עושר משפחתי, בשיתוף פסיכולוגים המתמחים בהתנהגויות פיננסיות. ניתוח התשובות בשאלון מקל עלינו לזהות את המטרות האמיתיות שלכם, לקבוע עימכם את סדר העדיפויות הממשי שלהן ואת ההתאמה הנכונה בינן לבין היכולת הפיננסית שלכם.

שלב שני – מאזן פיננסי משפחתי

בדיקה מקיפה של מכלול הנכסים הפיננסיים מול ההתחייבויות הפיננסיות.

בשלב זה בודקת נעם את כל הנכסים הפיננסיים של הלקוח, לרבות, תיקי השקעות בארץ ובחו"ל, נכסי נדל"ן, קופות גמל, קרנות פנסיה, התחייבויות מעסיקים, "מצנחי זהב", קרנות השתלמות, תוכניות חיסכון ופקדונות, תוכניות אופציות ועוד. מיפוי הנכסים הפיננסיים של הלקוח מבוצע על פי אופיים ורמת הסיכון שבה הם מנוהלים: חשבונות, פקדונות ונכסים בארץ או בחו"ל, סוגי השווקים שבהם הינם מנוהלים, המכשירים הפיננסיים וטווחי הזמן לניהול.
אל מול הנכסים, משערכת נעם את התחייבויותיו הפיננסיות של הלקוח, כגון: הלוואות, משכנתאות, התחייבויות במסגרת המשפחתית, רכב, משברים משפחתיים ועוד.

בסיכום, עורכת נעם בדיקה מקיפה עבור כל אחד מהנכסים וההתחייבויות בהיבטים של חוקי המס ותקנות קופות הגמל, התחייבויות עתידיות ועוד, במטרה לגבש המלצה מקצועית ביחס לסדר העדיפות ואופן השימוש במקורות הפיננסיים, לצד תכנוני מיסוי אפקטיביים.

שלב שלישי – מעגל החיים של נעם

בשלב זה נחקרים לעומק הרגלי הצריכה של המשפחה: שיעור הצריכה החודשית השוטפת, שגרת נסיעות וחופשות לחו"ל, מספר המכוניות ותדירות החלפתן, אירועים עתידיים וכיו"ב. על סמך בירור זה, בונה נעם עבור הלקוח את תרחיש מעגל הצריכה של חייו, מן ההווה, דרך נקודת הפרישה מעבודתו והלאה לשנים הבאות.

שלב רביעי – תכנון פיננסי אסטרטגי

כתיבת תוכנית לניהול המשאבים הפיננסיים, תוך המלצה על נקודת הזמן האופטימלית לשימוש בכל נכס או השקעה, במטרה לממש את שאיפותיו ויעדיו העסקיים והאישיים של הלקוח. במטרה למקסם ולהשביח את נכסי הלקוח לטווח ארוך, עושה שיטת נעם שימוש במוצרים ופתרונות לטווח ארוך, ומדי שנה, נעשית הערכה מחודשת של התוכנית והתאמתה לשינויים במטרות או לשינויים שחלו בפועל במהלך השנה החולפת.

שלב חמישי – ראיית העתיד המשפחתי והעברה בין-דורית

בשלב זה, מתבצע בפועל יישום התוכנית הפיננסית מן ההיבט המשפחתי, כשהמדובר במשפחות בעלות הון פיננסי או בבעלות עסקים משפחתיים.

א.     עריכת הסדר משפטי משפחתי – עריכה וביצוע של הסדר משפטי-משפחתי באמצעות עו"ד מוסמך לנושא זה. הסדר זה מעגן את זכויותיו וחובותיו של כל צד להסדר, מאזן עיוותים היסטוריים ופותר בעיות עתידיות.

כשהמדובר בעסקים משפחתיים – תכנון יסודי ומקיף מונע מבעוד מועד בעיות ומחלוקות העלולות להתעורר, ומקל על יצירת אווירה רגועה בתוככי המשפחה.

ראוי לציין, כי חשיבותם של הסדרים משפחתיים היא מרובה, לא רק במישור העסקי, אלא גם בהיבט האישי, בעת הגדרת זכויות ואפוטרופסות רפואית בכל מצב רפואי העלול להתעורר במהלך החיים.

ב.     תכנון העברה בין-דורית של נכסים – משפחות רבות עוסקות רבות בשאלת ההעברה הבין-דורית של נכסים, ובהשלכותיה על נושאים משפחתיים רבים אחרים. נעם מעניקה ללקוחותיה ייעוץ והכוונה, המבוססים על נסיון רב, להעברה מושכלת ונכונה של נכסים לדורות הבאים.