השירותים שלנו

תכנון פיננסי

לאחר ניתוח צרכים והגדרת המטרות, אנחנו מבצעים את התכנון בראייה מערכתית הלוקחת בחשבון את מכלול הנכסים העומדים לרשותכם, פרטיים ועסקיים, על מנת למקסם את התועלות הפיננסיות. הנכסים כוללים נדל"ן, נכסים מניבים בארץ ובחו"ל, השקעות מכל סוג, קרנות חוב, קרנות גידור, קרנות Private Equity, תיקי השקעות מנוהלים בארץ ובחו"ל, קופות גמל ופנסיה.

התכנון כמובן משתנה בהתאם לצרכי הלקוח, מטרותיו, פרופיל הסיכון ועוד.

תכנוני מס מתקדמים ליצירת ערך מירבי

תכנון השקעות פיננסיות במבנה פטור ממס רווח הון ו/או במסלול מס נדחה ו/או במס רווח הון מופחת

תכנון והקמת נאמנויות מס לצרכים משפחתיים

תכנון מיסוי לתזרימים שוטפים לחיים, ותזרימים ממקורות פננסיים

תכנון מס להשקעות ריאליות - תכנון וניתוח מיסוי עסקאות נדל״ן

סינכרון המיסוי בין נכסים פרטיים לנכסים שבעסק

תכנון מיסוי והקמת חברות, שותפויות וכו׳ לצורך הגדלת אפקטיביות המיסוי

ליווי הליכי ׳גילוי מרצון׳

הסדרה משפטית ויצירת אמנה משפחתית

הסדרה משפטית של כל המטרות והרצונות של בעלי המשפחה בחייהם, במקרה נבצרות ובמקרה פטירה

הסדרים בין שותפים או בעלי מניות בעסקים שבבעלות המשפחה

נאמנויות - מודלים של נאמנויות וחיים שוטפים תחת נאמנות

הסדרים לאיזון ותיקונים פיננסיים בין בני המשפחה

הסדר העברה בין דורית של נכסי המשפחה על פי העדפותיה

הסכמי ממון

ניהול עושר

הגישה שלנו לניהול הון מבוססת על הקצאת נכסים (Asset Allocation) מגוונת ויעילה המניבה תשואות עודפות לאורך שנים. ההקצאה מתבססת על מתודולוגיית ניהול סיכונים המוכיחה עצמה בכל פעם מחדש, גם ובעיקר בעתות משבר.

בניגוד לתיקי השקעות סטנדרטיים המורכבים ברובם מאג"ח ומניות במסלולים שונים לפי רמת סיכון, אנו משלבים השקעות בקרנות גידור, קרנות חוב, תשתיות ואנרגיה חליפית, Private Equity השקעותCo-Invest  עם חברות גדולות בתחומים שונים, ייזום עסקאות נדל"ן בארץ ובחו"ל ועוד מכשירים פיננסיים מתקדמים. באמצעות גיוון התיק עם השקעות אלטרנטיביות המניבות לאורך זמן תשואות גבוהות מהסטנדרט בסטיות תקן נמוכות יותר, אנו ממקסמים עבורך את הערך ביחס לתיקי השקעות "רגילים".

אנחנו מייצרים אלטרנטיבה

ניהול פיננסי

Asset Allocation
פיזור יעיל במגוון מכשירים פיננסיים מתקדמים והשקעות מובילות

קביעת סדר ומקורות משיכת תזרים, כולל בתקופת הפרישה - בניית Life Cycle Fund

בחירת מנהלי השקעות מצטיינים, נאמנות לתוצאות

Rebalancing
איזון מחדש של תיק ההשקעות בהתאם למטרות ותנאי השווקים

תכנון מס מתקדם להשקעות פיננסיות

העברה בין-דורית

בין אם בבעלותך עסק משפחתי או לא, כאשר ברשותך הון ונכסים רבים שצברת לאורך השנים, יש חשיבות רבה לדרך בה הם יועברו לדור הבא. תכנון ההעברה הינו קריטי עבור המשך המבנה המשפחתי והעסקי שיצרת ועמלת בעבורו משך שנים רבות.

על אף חשיבות הנושא, משפחות רבות נמנעות מלטפל בהסדרי ההעברה הבין-דורית ומעדיפות לדחות העברות של הון, נכסים ואחזקות בחייהם. תהליך ההעברה הבין-דורית דורש זמן, קבלת החלטות עסקיות קשות, משאבים כספיים ולא פחות מכך – רגשיים. במקרים רבים, העיסוק בהעברה בין-דורית של העושר המשפחתי מציף רגשות קשים במערכות היחסים הפנימיות ובעיקר דברים נשכחים מהעבר. בישראל גם אין מס עזבון, מה שתורם לעניין. מניסיוננו, משפחות רבות פשוט מחכות לרגע שכבר יהיה 'מאוחר מדי'.

היערכות מראש ותכנון העברת העושר מונע ברוב המשפחות זליגה של ההון המשפחתי החוצה במקרים כגון גירושין, עזיבת בני המשפחה את העסקים המשפחתיים (בשל נסיבות שונות) או אירועים טרגיים ובלתי צפויים.

העברה בין-דורית של נכסים ועסקים יכולה להתממש בדרכים רבות ומגוונות בין אם ע"י חלוקת כלל הנכסים בהווה או בעתיד בין בני המשפחה ו/או מכירת העסק ו/או הנפקת העסק.

בדרך כלל אנחנו מפעילים שלבי ביניים כגון שדרוג שכבת הניהול בעסק המשפחתי, מינוי של מנהל מוסכם ע"י המשפחה שאינו בן משפחה וגיבוש אסטרטגיה שתביא להצפת הערך של העסק המשפחתי לדורות הבאים תוך שמירה על ההרכב המשפחתי ולטובתו.

דילוג לתוכן