טכנולוגיה

בבסיס כל השירותים שלנו נמצאת טכנולוגיה מתקדמת התומכת בתהליכי התכנון, הניהול והבקרה של תיקי הלקוחות. כמובן שגם אתם, הלקוחות, נהנים משקיפות מלאה וגישה לסטטוס התיק בכל זמן ומכל מקום, מעבר לדיווח התקופתי שאנו מספקים. הממשק העדכני מאפשר לכל לקוח לראות במקום אחד את כלל נכסי המשפחה, הסיכונים וההתחייבויות וכן את כל הפעולות שננקטו עבורו.

תכנון פיננסי לטווח הארוך
בעזרת הפלטפורמה הטכנולוגית, אנו יוצרים עבורכם תכנון פיננסי הכולל את כל המטרות החשובות לכם. המערכת מאפשרת הצגת תכנית מפורטת ברמה שנתית לעשרות השנים הבאות.
כל העולם הפיננסי שלכם במקום אחד
התמונה המלאה – אנחנו רואים אותה בכל מקום ובכל זמן, וכך גם אתם.הטכנולוגיה מאפשרת לנו לראות את המכלול השלם של מאזן הנכסים וההתחייבויות ביחס לפרופיל הסיכון שלכם, ולעקוב אחר התשואות בכל אחת מההשקעות שלכם ביחס למדדי הייחוס.
הקצאת נכסים (Asset Allocation) ואופטימיזציה
השימוש בטכנולוגיה מאפשר לנו לשלוט בניהול הסיכון של מכלול ההשקעות שלכם ולבצע על ציר הזמן את ההתאמות הנדרשות בהקצאת הנכסים במטרה להגן ולשפר את הביצועים.
תכנון פיננסי לטווח הארוך
בעזרת הפלטפורמה הטכנולוגית, אנו יוצרים עבורכם תכנון פיננסי הכולל את כל המטרות החשובות לכם. המערכת מאפשרת הצגת תכנית מפורטת ברמה שנתית לעשרות השנים הבאות.
כל העולם הפיננסי שלכם במקום אחד
התמונה המלאה – אנחנו רואים אותה בכל מקום ובכל זמן, וכך גם אתם.הטכנולוגיה מאפשרת לנו לראות את המכלול השלם של מאזן הנכסים וההתחייבויות ביחס לפרופיל הסיכון שלכם, ולעקוב אחר התשואות בכל אחת מההשקעות שלכם ביחס למדדי הייחוס.
הקצאת נכסים (Asset Allocation) ואופטימיזציה
השימוש בטכנולוגיה מאפשר לנו לשלוט בניהול הסיכון של מכלול ההשקעות שלכם ולבצע על ציר הזמן את ההתאמות הנדרשות בהקצאת הנכסים במטרה להגן ולשפר את הביצועים.
דילוג לתוכן